Punten IQ-verlies 


IQ-verlies

Jongeren verliezen punten IQ na één keer coma-zuipen en door een black-out. Onvolgroeide hersenen zijn extra gevoelig voor gif. 

Hersenen

Hersensen groeien tot ± het 24e levensjaar. Volgroeide hersenen zijn ook gevoelig voor gif (alcohol). 


De waarheid

Gewenning aan alcohol begint bij één standaard glas per dag en groeit wanneer je systematisch alcohol drinkt. Je traint je lichaam op deze manier waardoor je de effecten van alcohol minder merkt. Je moet dan steeds meer drinken om een verandering teweeg te brengen in je gevoelens, om gevoelens te verdoven, om te ontspannen of om je zorgen even te vergeten.  Als volwassenen beland je door gewenning aan alcohol niet meer zo snel in coma, omdat je je lichaam hebt getraind. Echter blijven hersenen gevoelig voor gif en veroorzaakt alcohol geen vooruitgang maar achteruitgang van geestelijke vermogens. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van het aantal standaard glazen alcohol je drinkt per dag, week of maand en het aantal  jaren dat je alcohol drinkt. ©Alcoholadvies > online coaching 

Page Created with OptimizePress